חץ אדום למטהשוק דובי (Bear Market)

שוק המאופיין בתקופה ממושכת של ירידות שערים והקיפי מסחר נמוכים.

 

מקור הביטוי האופן שבו נוהגים הדובים לתקוף – מלמעלה למטה.