Home תבניות שווריות

תבניות שווריות

שוק שוורי (Bull Market)חץ ירוק למעלה


שוק המאופיין בתקופה ממושכת של עליות שערים והקיפי מסחר גבוהים.

מקור הביטוי האופן שבו נוהגים השוורים לתקוף – מלטה למעלה.