Advance Block

BEARISH ADVANCE BLOCK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
מופיעים שלושה נרות ירוקים סמוכים ורצופים שכל אחד מהם נסגר גבוהה יותר מקודמו.
כל יום נפתח בתוך גוף הנר הקודם.
כל יום מתאפיין בנר קטן יותר מהנר הקודם.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בשלושה נרות כאשר כל יום נסגר גבוהה יותר מהיום הקודם, התבנית הזו דומה לתבנית Bullish Three White Soldiers, ההבדל בניהם הוא שבתנית הנוכחית כל יום חלש יותר מהיום לפניו דבר אשר יכול לרמז על אובדן כח אפשרי של המגמה דבר אשר יוביל להיפוך מגמה.

הסבר לתבנית

ניתן לראות כי ישנה התדרדרות ברורה במגמת העלייה דבר אשר מתאפיין בצללים העליונים הארוכים של הנר השני והשלישי.
התבנית איננה תבנית מובהקת להיפוך מגמה בשיא אך יש לה פוטנציאל להקדים בצורה משמעותית את ההתראה בגין ירידות מחיר אפשריות.
התבנית מקבלת משמעות רבה יותר כאשר היא מופיעה ברמות מחיר גבוהות .
מומלץ לסוחרי ה Long להתחיל ולממש את רווחיהם ולהתכונן ליציאה מהפוזיציה אך התבנית עדיין מוקדמת עבור סוחרי ה Short ולא מומלץ להם להיכנס עדיין לפוזיציה.
נקודות חשובות

מומלץ לקבל אישור להיפוך המגמה האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.