Home Articles posted by admin (Page 3)

Abondoned Baby

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה   קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. ביום השני מופיע נר Doji אשר נפתח עם פער (כולל הצללים) מתחת לנר הראשון. ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר מופיע עם פער מעל הנר הקודם (כולל הצללים) ונסגר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Abondoned Baby  comments 

Morning Doji Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה   קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. ביום השני מופיע נר Doji אשר נפתח עם פער מתחת לנר הראשון. ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בתוך טווח גוף הנר האדום. תאור התבנית התבנית מורכבת

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Morning Doji Star  comments 

Morning Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. ביום השני מופיע נר קטן אשר נפתח עם פער מתחת לנר הראשון. ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בתוך טווח גוף הנר האדום. תאור התבנית התבנית מורכבת משלושה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Morning Star  comments 

Three Inside Up

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה בינונית קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. בשני ימי המסחר הראשונים מופיעה התבנית Bullish Harami. ביום השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בשער גבוה יותר מהסגירה ביום הקודם. תאור התבנית תבנית הזו נקראת גם בשם Confirmed Bullish Harami, כיוון שהיום השלישי בתבנית מהווה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three Inside Up  comments 

Three white soldiers

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. בתבנית ישנם שלושה נרות ירוקים וארוכים. כל נר בתבנית נפתח בתוך טווח הגוף של הנר הקודם. כל נר בתבנית נסגר בשיא שלו או קרוב אליו. כל נר בתבנית נסגר בשיא גבוה יותר מהנר הקודם. תאור התבנית

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three white soldiers  comments 

Concealing Babyswallow

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון והשני מופיעים שני נרות אדומים ללא צל. הנר ביום השלישי נפתח עם פער כלפי מטה אשר לאחריו מתחיל המסחר לנוע כלפי מעלה, כך שמתקיים מסחר בתוך טווח הנר הקודם ויוצר צל עליון ארוך יחסית.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Concealing Babyswallow  comments 

Three Outside Up

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון והשני מופיעה תבנית Bullish Engulfing. ביום השלישי מופיע נר ירוק עם סגירה גבוהה יותר מהיום השני. תיאור התבנית היום השלישי בתבנית משמש כאישור לתבנית Bullish Engulfing, ולכן התבנית נקראת גם Confirmation Bullish Engulfing. הסבר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three Outside Up  comments 

Bullish Three Line Strike

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית    המשך עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק מאופיין במגמת עליה. מופיעים שלושה נרות ירוקים וארוכים אשר נסגרים בכל יום בשיא גובה יותר מהיום הקודם. ביום הרביעי מופיע נר אדום אשר נפתח בשיא גבוה יותר ולבסוף נסגר מתחת לפתיחה של היום הראשון בתבנית. הגדרה לתבנית התבנית מאופיינת בשלושה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bullish Three Line Strike  comments 

Bullish Seperating Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה נמוכה   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר אדום. היום השני נפתח בשער השווה לשער הפתיחה ביום הראשון או קרוב מאוד אליו. הנר ביום השני הינו נר מסוג White Opening Marubozu. הגדרה לתבנית התבנית מתאפיינת בנר Marubozu ירוק אשר מופיע

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bullish Seperating Line  comments 

Upside Gap Three Methods

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה בינונית קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עליה. אנחנו רואים שני נרות ירוקים ארוכים עם פער עולה בניהם. ביום השלישי אנחנו רואים נר אדום אשר פותח מעט מתחת לנר הירוק השני. הנר השלישי האדום ממלא את הפער שנוצר בין הנר הראשון לשני. תיאור התבנית

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Upside Gap Three Methods  comments