Home Articles posted by admin (Page 7)

Bearish Harami Cross

סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר Doji אשר נבלע במלואו על ידי גוף הנר הירוק. מומלץ שהצללים של נר הDoji "יבלעו" בתוך גוף הנר הירוק אך אמינות התבנית לא נפגעת במידה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Harami Cross  comments 

Deliberation

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק מתאפיין במגמת עלייה. ביום הראשון והשני מופיעים נרות ירוקים ארוכים. ביום השני הסגירה גבוהה יותר מהנר הראשון. היום השלישי נפתח קרוב לסגירה של היום הקודם. הנר ביום השלישי הינו בדרך כלל נר ירוק קצר, White Spinning Top או

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Deliberation  comments 

Advance Block

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. מופיעים שלושה נרות ירוקים סמוכים ורצופים שכל אחד מהם נסגר גבוהה יותר מקודמו. כל יום נפתח בתוך גוף הנר הקודם. כל יום מתאפיין בנר קטן יותר מהנר הקודם. תיאור התבנית התבנית מאופיינת בשלושה נרות כאשר כל

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Advance Block  comments 

Bearish Meeting Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה בינובית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר אדום שגופו נמצא מעל הנר הקודם. הסגירה בשני הימים שווה או קרובה לשווה. שני הנרות ארוכים אך יתכן שהנר ביום השני יהיה קצר יותר מהיום הראשון.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Meeting Line  comments 

Bearish Breakaway

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר ירוק שמופיע עם פער מעל הנר הראשון. ביום השלישי והרביעי ממשיכים בכיוון המגמה של הנר השני עם סגירה מדורגת גבוהה יותר. ביום החמישי והאחרון אנו רואים נר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Breakaway  comments 

Two Crows

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר אדום עם פער פתיחה גבוה. ביום השלישי מופיע נר אדום אשר נפתח בתוך גוף הנר השני ונסגר בתוך גוף הנר הראשון. תיאור התבנית במהלך מגמת עליה,

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Two Crows  comments 

Bearish Tri Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. מופיעים שלושה נרות Doji בימים עוקבים. הנר Doji השני נמצא מעל הנר הראשון והשלישי. תיאור התבנית התבנית הזו מאוד נדירה ומתאפיינת בשלושה נרות Doji כאשר הנר האמצעי הוא Doji star. הסבר לתבנית התבנית מופיעה כאשר השוק

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Tri Star  comments 

Long Black Candelstick

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אדום וארוך יחסית. אורך הצל העליון והתחתון אינו חשוב. תיאור התבנית הנר האדום הארוך מסמן איתות חזק אודות לחץ המוכרים בשוק. הסבר לתבנית נר אדום ארוך מסמן כח חזק של המוכרים בשוק, נר אדום ארוך משמעותו שהסגירה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Long Black Candelstick  comments 

Black Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הנר הינו בעל גוף אדום וארוך וללא צל תחתון או עליון. הנר מראה שהמחיר נע מטה לאורך כל היום לאחר הפתיחה וכך יוצר את גוף הנר האדום. בסוף יום המסחר נסגר הנר בנקודת השפל. תיאור התבנית התבנית מתאפיינת בנר אדום

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Marubozu  comments 

Black Closing Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית נר Marubozu אדום עם צל עליון. היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות כלפי מעלה ויוצרים את הצל העליון אך אז המחירים מתחילים לנוע כלפי מטה לאורך כל היום ויוצרים את גופו של הנר הארוך. יום המסחר נסגר בנקודת השפל במסחר, דבר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Closing Marubozu  comments