Home Articles posted by admin (Page 8)

Black Opening Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הופעת נר Marabozu אדום עם צל תחתון. יום המסחר נפתח והמחירים מתחילים לנוע כלפי מטה, המחירים ממשיכים לרדת לאורך כל היום ויוצרים את גוף הנר הארוך. בסוף יום המסחר השוק נסגר נמוך משער הפתיחה אך לא בנקודת השפל של המסחר.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Opening Marubozu  comments 

Falling Three Methods

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   המשך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. לאחר מכן מופיעים נרות אשר נסגרים בעלייה אך עדיין נמצאים בתוך הטווח של הנר הראשון. ביום החמישי מופיע נר אדום וארוך אשר נפתח סמוך לסגירה ביום הרביעי ונסגר בשפל חדש.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Falling Three Methods  comments 

Umberella

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך לא ברור  בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אופקי או ממש קטן. אין לנר צל עליון. הצל התחתון מאוד ארוך. הסבר לתבנית התבנית מתאפיינת בסוג של נר Doji ללא צל עליון אך עם צל תחתון ארוך. התבנית מראה כי המוכרים שולטים במסחר במהלך היום ושהם

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Umberella  comments 

Long Legged Doji

   סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך לא ברור  בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו קו אופקי או בעל גוף קטן מאוד. שני הצללים (העליון והתחתון) הינם ארוכים מאוד וכמעט שווים בגודלם. הגדרה לתבנית התבנית מאופיינת בנר בעל צללים ארוכים מאוד. הסבר לתבנית התבנית הזו הינה תבנית חשובה, התבנית מציינת שהמסחר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Long Legged Doji  comments 

Inverted Umbrella

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך לא ברור בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אופקי או ממש קטן. אין לנר צל תחתון. הצל העליון מאוד ארוך. הגדרה לתבנית התבנית מתאפיינת בנר ללא צל תחתון אך עם צל עליון ארוך,הצל העליון הארוך נותן הוכחה ללחץ המוכרים את הנקודה הגבוהה שהתקבלה מראה כי

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Inverted Umbrella  comments 

High Wave

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך לא ברור בינונית קריטריונים לתבנית הגוף של הנר הינו גוף קטן. אין חשיבות לצבע הנר. הצל העליון והתחתון או שניהם צריכים להיות ארוכים מאוד. הסבר לתבנית התבנית מתאפיינת בנר אדום או ירוק עם צל ארוך מאוד למעלה ולמטה בעלי גוף קטן, הופעה של קבוצת נרות

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על High Wave  comments 

White Spinning Top

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך לא ברור נמוכה קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו ירוק וקטן. הצל העליון והתחתון הינם ארוכים יותר מאורך הגוף. הגדרה לתבנית התבנית מאופיינת בנר ירוק קטן עם צל עליון ותחתון שהינו ארוך יותר מגוף הנר. הסבר לתבנית השוק נע מעלה ואז במהירות מטה או להיפך, לבסוף

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על White Spinning Top  comments 

White Candlestick

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך לא ברור נמוכה   קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו בעל ארוך נורמאלי ובצבע ירוק. הצל העליון והתחתון הינם קטנים יותר מגוף הנר. הגדרה לתבנית מציין לחץ נורמאלי מצד הקונים. הסבר לתבנית התבנית מראה על לחץ נורמאלי מצד הקונים ומראה כי המחיר עלה מפתיחת המסחר ונסגר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על White Candlestick  comments 

Short Black Candlestick

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך   לא ברור נמוכה   קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אדום וקטן. הצל העליון והתחתון הינם קטנים יותר מגוף הנר. הגדרה לתבנית התבנית מאופיינת בנר קטן ואדום עם צללים קטנים ומציינת לחץ חלש מצד המוכרים עם תזוזה קטנה של מסחר. הסבר לתבנית התבנית מציינת ביסוס. התבנית

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Short Black Candlestick  comments 

Four Price Doji

   סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך   לא ברור נמוכה קריטריונים לתבנית הגוף הינו קו אופקי. אין צל עליון או תחתון בכלל. שער הפתיחה, הסגירה, השיא, והשפל, הינם אותו שער בדיוק. הגדרה לתבנית הנר הוא פשוט קו אופקי ללא צל עליון או תחתון. הסבר לתבנית התבנית הינה תבנית נדירה ויכולה להתקיים

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Four Price Doji  comments