Bearish Engulfing

BEARISH ENGULFING

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק קטן.
ביום השני מופיע נר אדום אשר "בולע" בתוכו את גוף הנר הירוק במלואו (הנר האדום לא חייב לבלוע את הצללים של הנר הירוק).
תיאור התבנית

התבנית מורכבת משני נרות אחד אדום והשני ירוק, כאשר הנר האדום בולע בתוכו את הנר הירוק הקטן אשר נמצא במהלך מגמת עלייה.

הסבר לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה, במהלך המגמה אנו מבחינים כי הקונים מפנים את מיקומם לסוחרי השורט. הדבר מתבטא בנר השחור והארוך שנסגר מתחת לשער הפתיחה של הנר הירוק הקודם. הדבר מציין כי השוק איבד את המומנטום שלו וכי הדוביים מתחילים להתחזק.
נקודות חשובות

ישנה חשיבות לגודל היחסי של הנר השני בתבנית, אם מצד אחד הנר הראשון בתבנית יהיה מאוד קטן (יתכן והוא יהיה Doji או קרוב מאוד ל Doji) ומצד שני הנר השני בתבנית יהיה מאוד ארוך הדבר יעיד על כך שכוחם של הדוביים גדל מאוד.
הסיכוי להיפוך מגמה יגדל במידה ונפח המסחר ביום השני יהיה גבוה או שהנר האדום יבלע יותר מנר ירוק אחד.
דרוש אישור להיפוך המגמה ביום השלישי, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או סגירה בשער נמוך.