Bearish Gravestone Doji

BEARISH GRAVESTONE DOJI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
במהלך מגמת העלייה או בשיאה מופיע נר Doji.
בדרך כלל הצל העליון של הנר הינו ארוך מאוד.
אין לנר צל תחתון.
תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר מופיע כאשר השוק נמצא במגמת עליה או בשיאה, התבנית הזו דומה לתבנית Bearish Shooting Star, ההבדל הוא בכך שבתבנית הנוכחית שער הפתיחה והסגירה שווים בעוד שהתבנית Bearish Shooting Star מאופיינת בנר בעל גוף קטן אשר שמופיע בשיא של המגמה.

הסבר לתבנית

התבנית הזו מופיעה כאשר השוק נמצא במגמה שוורית ומתאופיין במגמת עליה, יום המסחר השני בתבנית נפתח בתנועת מחיר כלפי מעלה (יתכן ואף ייווצר שיא חדש) אך אז המגמה משנה כיוון ומתחילה לנוע מטה בצורה מהירה עד שלבסוף המסחר נסגר בשער הפתיחה או קרוב מאוד אליו.

נקודות חשובות

התבנית הזו אמינה יותר מהתבנית Bearish Shooting Star.
ככל שהצל העליון יהיה ארוך יותר וככל שהתבנית תופיע בשערים גבוהים יותר כך תקבל התבנית משמעות דובית חזקה יותר.
מומלץ לקבל אישור להיפוך המגמה, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או סגירה בשער נמוך.