Bearish Harami Cross

Bearish Harami Cross

סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

 

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך.
ביום השני מופיע נר Doji אשר נבלע במלואו על ידי גוף הנר הירוק.
מומלץ שהצללים של נר הDoji "יבלעו" בתוך גוף הנר הירוק אך אמינות התבנית לא נפגעת במידה והצללים לא "נבלעים"..
תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר Doji המופיע לאחר נר ירוק ארוך.

הסבר לתבנית

התבנית מראה כי כוחו של השוק נחלש, ביום הראשון נראה כי כוחו של השוק עדיין במותניו, כפי שניתן לחשוב על ידי הופעת הנר הירוק הארוך ביום הראשן. אך ביום השני מופיע נר Doji אשר מראה כי יתכן והשוק לא ימשיך במגמת העלייה.
במידה והתבנית מופיעה לאחר נר ירוק ארוך, סוחרי הLong צריכים להיות בדריכות כיוון שיתכן והתבנית תשמש כתבנית היפוך בשיא.
נקודות חשובות

דרוש אישור להיפוך המגמה ביום השלישי, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.