Bearish Kicking

BEARISH KICKING

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

מגמת השוק לא רלוונטית.
ביום הראשון מופיע נר Marubozu לבן.
ביום השני מופיע נר Marubozu שחור הנפתח בפער מתחת לנר הלבן.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בנר Marubozu לבן ולאחריו מופיע בפער כלפי מטה נר Marubozu שחור ביום השני.

היום השני נפתח בפער מתחת לנר הלבן.

הסבר לתבנית

התבנית מרמזת בצורה ברורה שלפניו של השוק מכוונים כלפי מטה, אין חשיבות לכיוון הקודם של השוק, המחירים של ימי המסחר לא נפגשים בניהם ולכן נוצר פער בין הנרות.

נקודות חשובות

לשני הנרות אין צל עליון ותחתון (אם יש אז הוא ממש קטן) נרות Marubozu.
התבנית דומה לתבנית Bearish Separating Lines ההבדל בינהם הוא שבתבנית הנוכחית ישנו פער בין הנרות.
לאומת זאת בתבנית Bearish Separating Lines הפתיחה של שני הנרות זהה.
התבנית נחשבת למאוד אמינה עם זאת מומלץ לקבל אישור למגמה האישור יכול להגיע בצורת נר, פתיחה בפער כלפי מטה או בשפל חדש ביום הבא.