Bearish Meeting Line

BEARISH MEETING LINES

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

בינובית

 

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר אדום שגופו נמצא מעל הנר הקודם.
הסגירה בשני הימים שווה או קרובה לשווה.
שני הנרות ארוכים אך יתכן שהנר ביום השני יהיה קצר יותר מהיום הראשון.
תיאור התבנית
השוק נפתח עם Gap מעל היום הקודם ונסגר קרוב מאוד לסגירה של היום הקודם. התבנית מסמנת את נקודת המפגש בין המגמה השוורית לדובית ומכאן שמה.

הסבר לתבנית

התבנית הינה תבנית היפך בשיא ומציגה עיכוב במגמת העלייה, הנר הראשון (הירוק הארוך) מציין שהאלמנט השוורי ממשיך.
היום השני נפתח עם Gap כלפי מעלה כהמשך למגמת העלייה אך אז הדוביים מושכים את המחיר כלפי מטה לכיוון הסגירה של היום הקודם כך שתחושת האופטימית של סוחרי ה Long מתחלפת לדאגה.
התבנית הזו דומה לתבנית Bearish Dark cloud Cover, ההבדל העיקרי בין התבניות הוא שבתבנית זו קו הנר בדרך כלל לא נע לתוך גוף הנר הקודם (הירוק) הוא רק מגיע לנקודת הסגירה הקודמת בעוד שבתבנית Bearish Dark cloud Cover הנר השני נכנס לעומק הנר הראשון כך שהתבנית Bearish Dark cloud Cover חשובה יותר מהתבנית הנוכחית.