Bearish Seperating Line

BEARISH SEPERATING LINES

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

 כלפי מטה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך.
ביום השני מופיע נר אדום אשר נפתח באותה נקודת פתיחה כמו ביום הראשון או ממש קרוב אליה.
הנר השני הוא נר Black Opening Marubozu.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בנר ירוק באמצע מהלך ירידה, אשר לאחריו מופיע נר Black Opening Marubozu אשר נפתח בנקודת הפתיחה של היום הקודם ונסגר בשפל חדש.

הסבר לתבנית

הופעת נר ירוק במהלך מגמת ירידה היא סיבה לדאגה בקרב סוחרי ה Short (בעיקר אם הנר הירוק הינו ארוך) , הוא מראה כי יתכן וה"שוורים" מתחילים לקחת שליטה, למרות זאת יום השני המסחר אשר נפתח עם פער כלפי מטה במחיר השווה למחיר הפתיחה ביום הקודם מראה כי השליטה עדיין נמצאת בידי ה"דובים". סיום המסחר בשפל חדש מחזק אף הוא את התחושה להמשך ירידות.

נקודות חשובות

הנר האדום המופיע בתבנית חייב להיות Black Opening Marubozu.
דרוש אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.