Bearish Three Line Strike

BEARISH THREE LINE STRIKE

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
מופיעים שלושה נרות אדומים שכל שפל שלהם נמוך מהשפל של הנר הקודם.
ביום הרביעי מופיע נר ירוק אשר שער הסגירה שלו מחזיר אותנו לנקודת הפתיחה של היום הראשון.
תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בשלושה נרות אדומים וארוכים שיורדים בהדרגה ולאחריהם מופיע נר ירוק אשר שער הסגירה שלו מחזיר אותנו לנקודת הפתיחה של היום הראשון. אם המגמה לפני הופעת התבנית המגמה הייתה מגמה דובית חזקה היא אמורה להמשיך.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת ירידה ובתחילתה מופיעים שלושה נרות אדומים בהתאם למגמה,שער הפתיחה של היום הרביעי נפתח אף הוא מתחת לנרות הקודמים,כהמשך למגמת הירידה אך אז המגמה משתנה ומתחילה לנוע בכיוון הנגדי עד שלבסוף היום נסגר בנקודת הפתיחה של היום הראשון.

נקודות חשובות

נדרש אישור לתבנית ביום החמישי, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או סגירה בשער נמוך.