Belt Hold

BULLISH BELT HOLD

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

היפוך

 כלפי מעלה

נמוכה

 

קריטריונים לתבנית

  1. השוק חייב לנוע במגמת ירידה ראשית.
  2. היום נפתח עם מרווח מטה, המסחר מתחיל לעלות עד שלבסוף הוא נסגר בשיא או קרוב לשיא.
  3. הנר הינו White Opening Marubozu .

תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר White Opening Marubozu אשר מופיע במהלך מגמת ירידה.

הנר נפתח בנקודת השפל שלו ועולה כלפי מעלה במהלך היום ולבסוף נסגר בשיא שלו או קרוב לשיא, ככל שהנר יהיה ארוך יותר כך יגדל הסיכוי לשינוי המגמה.

הסבר למגמה

השוק פותח את המסחר עם מרווח כלפי מטה, כך שפתיחת יום המסחר יוצרת הרגשה שמגמת הירידה נמשכת.

למרות זאת במהלך יום הסמחר המגמה משתנה ומתחילה לעלות למעלה, בנקודה זו סוחרי Short רבים יתחילו לסגור את הפוזיציות שלהם דבר שיכול להוביל לשינוי המגמה.

נקודות חשובות

  • תבנית זו הינה בעלת אמינות נמוכה ולכן על מנת לאשר את המשך המגמה נדרש לקבל אישור ביום השני האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.