Black Opening Marubozu

BLACK-OPENING-MARUBOZU

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

הופעת נר Marabozu אדום עם צל תחתון.
יום המסחר נפתח והמחירים מתחילים לנוע כלפי מטה, המחירים ממשיכים לרדת לאורך כל היום ויוצרים את גוף הנר הארוך.
בסוף יום המסחר השוק נסגר נמוך משער הפתיחה אך לא בנקודת השפל של המסחר.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בנר בודד אדום וארוך עם צל תחתון אך ללא צל עליון ומהווה תבנית דובית חזקה.

הסבר לתבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר הינו בעל גוף אדום וארוך עם צל תחתון אך ללא צל עליון, גוף הנר מראה כי לאחר פתיחת המסחר המחירים התחילו לנוע כלפי מטה אך לבסוף, היום נסגר נמוך אך לא בנקודת השפל. דבר אשר יוצר את הצל התחתון בתבנית.

תבנית זו יכולה לציין את המשך מגמת הירידה או סיכוי להיפוך מגמה לקראת עלייה.

נקודות חשובות

התבנית יכולה לשמש כשלב ראשון להמשך מגמת הירידה אך בו בזמן היא יכולה לסמן על היפוך מגמה למגמה שוורית תלוי בנרות נוספים ובתמונה הכוללת.
כאשר התבנית מופיעה במגמת עלייה התבנית נקראת Bearish Belt Hold.
התבנית הינה בעלת אמינות נמוכה כיוון שהיא משקפת יום אחד בלבד ויכולה לסמן על היפוך או המשך מגמה, כך שהיא דורשת אישור עם נרות נוספים כדי לאשר את המגמה.