Bullish Hammer

BULLISH HAMMER ירוק

BULLISH HAMMER אדום

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

היופך

כלפי מעלה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

  1. השוק מתאפיין במגמת ירידה מתמשכת.
  2. מופיע נר קטן אשר יכול להיות בצבע ירוק או אדום.
  3. הנר צריך להיות בעל צל ארוך שהינו לפחות פי שתיים מאורכו של הגוף.
  4. לנר אין (או כמעט אין) צל עליון.

תיאור התבנית

התבנית הזו הינה תבנית משמעותית אשר מופיעה בתחתית של מגמת ירידה, התבנית מורכבת מנר בודד אשר הינו בעל גוף קטן וצל תחתון ארוך.

הסבר לתבנית

המגמה הראשית של השוק הינה מגמת ירידה. השוק פותח את המסחר עם פער כלפי מטה אשר מחזק את תחושת מגמת הירידה ואכן במהלך המסחר השוק ממשיך לנוע כלפי מטה, אך אז המחירים משנים כיוון ומתחילים לעלות מעלה. המגמה השוורית ממשיכה להתחזק במהלך היום עד שלבסוף המסחר נסגר בנקודת השיא או קרוב מאוד אליה.

נקודות חשובות

  • למרות שאין משמעות לצבע הנר בתבנית, התבנית מקבלת חיזוק במידה והנר השני מופיע בצבע ירוק.
  • התבנית מחייבת אישור על ידי נר ירוק אשר נסגר גבוה או על ידי יום מסחר נוסף המסתיים כלפי מעלה.