Bullish Harami Cross

BULLISH HARAMI CROSS

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר אדום ארוך.
  • לאחר הנר האדום מופיע נר Doji אשר נבלע לחלוטין על ידי גוף הנר האדום.
  • אין הכרח שגוף הנר האדום יכלול את הצל העליון והתחתון של ה Doji אך הכללת הצללים בהחלט עדיפה.

הגדרת תבנית

התבנית מאופיינת בנר ארוך ואדום, התבנית הינה תבנית היפוך חשובה והיא נחשבת כמשמעותית יותר מתבניות היפוך רגילות.

הסבר לתבנית

התבנית הינה סימן חזק לאי השוויון של השוק, במהלך הירידה המוכרים מחליפים את מקומם עם הקונים ומופיע נר אדום ולאחריו נר Doji הדבר מראה שמגמת הירידה נחלשת.

נקודות חשובות

  • התבנית הזו נחשבת כתבנית היפוך משמעותית בירידה.
  • סוחרי השורט לא ירצו לפספס את האיתות מהתבנית הזו, אישור למגמת ההיפוך ביום השלישי מומלץ אך אינו הכרחי.
  • האישור יכול להיות על ידי פתיחה במרווח מעלה או נר ירוק ביום הבא.