Bullish Three Line Strike

BULLISH THREE LINE STRIKE

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

  המשך

עלייה

נמוכה

קריטריונים לתבנית
השוק מאופיין במגמת עליה.
מופיעים שלושה נרות ירוקים וארוכים אשר נסגרים בכל יום בשיא גובה יותר מהיום הקודם.
ביום הרביעי מופיע נר אדום אשר נפתח בשיא גבוה יותר ולבסוף נסגר מתחת לפתיחה של היום הראשון בתבנית.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בשלושה נרות ירוקים אשר עולים בצורה מדורגת ולאחריהם מופיע נר אדום וארוך אשר מחזיר את המסחר לנקודת הפתיחה של היום הראשון, במידה ולפני התבנית, המסחר התנהל במגמה חיובית חזקה התבנית מציינת כי מגמה זו אמורה להמשיך.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נמצא במגמת עליה, כאישור לכך מופיעים שלושה נרות עולים, היום הרביעי נפתח בכיוון המגמה אך אז הוא פונה לכיוון מטה עקב מימוש רווחים, יתכן והדבר מסמן על היפוך מגמה, למרות זאת אנו יודעים שהתנועה הזו מנוגדת לחלוטין לכיוון העכשווי של השוק.
אם המגמה הקודמות התאפיינה בעליה חדה יתכן שהירידה הינה רק הפרעה קטנה שנובעת עקב מימוש רווחים, היום האחרון מאפשר לשוק להתרענן ונותן לו כוח חדש להמשיך את מגמת העלייה.
נקודות חשובות

תבנית זו הינה בעלת אמינות נמוכה ולכן על מנת לאשר את המשך המגמה נדרש לקבל אישור ביום החמישי האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.