Bearish Seperating Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך. ביום השני מופיע נר אדום…

להמשך קריאהBearish Seperating Line

Thrusting

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   המשך  כלפי מטה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום. ביום השני מופיע נר ירוק אשר…

להמשך קריאהThrusting

Bearish Three Line Strike

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. מופיעים שלושה נרות אדומים שכל שפל שלהם נמוך מהשפל של הנר…

להמשך קריאהBearish Three Line Strike

In Neck

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. ביום השני מופיע נר…

להמשך קריאהIn Neck

On Neck

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   המשך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך. ביום השני מופיע נר לבן…

להמשך קריאהOn Neck

Downside Gap Three Methods

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. מופיעים שני נרות אדומים עם פער בין הנר הראשון לשני.…

להמשך קריאהDownside Gap Three Methods

Downside Tasuki Gap

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך כלפי מטה בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. מופיעים שני נרות אדומים עם פער בניהם. ביום השלישי מופיע נר…

להמשך קריאהDownside Tasuki Gap

Side By Side White Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום. ביום השני מופיע נר ירוק…

להמשך קריאהSide By Side White Line

Belt Holt

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. היום נפתח בפער כלפי מעלה והיום נפתח בנקודת השיא אך אז…

להמשך קריאהBelt Holt

Hanging Man

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא בשיא ובמגמת עליה. התבנית מאופיינת בנר בעל גוף קטן המופיע בקצה מגמה עולה,…

להמשך קריאהHanging Man