Home תבניות דוביות Archive for category "תבניות היפוך דוביות – אמינות בינונית"

Bearish Dragonfly Doji

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עליה. מופיע נר Doji במהלך מגמת עלייה או בשיא שלה. הצל התחתון של הנר הינו ארוך מאוד. אין לנר צל עליון. תיאור התבנית התבנית מורכבת מנר בודד אשר מופיע כאשר השוק נמצא במגמת עליה או בשיא

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Dragonfly Doji  comments 

Bearish Engulfing

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק קטן. ביום השני מופיע נר אדום אשר "בולע" בתוכו את גוף הנר הירוק במלואו (הנר האדום לא חייב לבלוע את הצללים של הנר הירוק). תיאור התבנית התבנית מורכבת משני נרות אחד

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Engulfing  comments 

Bearish Gravestone Doji

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. במהלך מגמת העלייה או בשיאה מופיע נר Doji. בדרך כלל הצל העליון של הנר הינו ארוך מאוד. אין לנר צל תחתון. תיאור התבנית התבנית מורכבת מנר בודד אשר מופיע כאשר השוק נמצא במגמת עליה או בשיאה,

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Gravestone Doji  comments 

Bearish Doji Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר קטן, White Spinning Top,High Wave או Doji אשר מופיעים עם פער מעל הנר הראשון. הצל של הנר הקטן, White Spinning Top,High Wave או ה Doji הוא צל

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Doji Star  comments 

Bearish Harami Cross

סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר Doji אשר נבלע במלואו על ידי גוף הנר הירוק. מומלץ שהצללים של נר הDoji "יבלעו" בתוך גוף הנר הירוק אך אמינות התבנית לא נפגעת במידה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Harami Cross  comments 

Deliberation

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק מתאפיין במגמת עלייה. ביום הראשון והשני מופיעים נרות ירוקים ארוכים. ביום השני הסגירה גבוהה יותר מהנר הראשון. היום השלישי נפתח קרוב לסגירה של היום הקודם. הנר ביום השלישי הינו בדרך כלל נר ירוק קצר, White Spinning Top או

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Deliberation  comments 

Advance Block

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. מופיעים שלושה נרות ירוקים סמוכים ורצופים שכל אחד מהם נסגר גבוהה יותר מקודמו. כל יום נפתח בתוך גוף הנר הקודם. כל יום מתאפיין בנר קטן יותר מהנר הקודם. תיאור התבנית התבנית מאופיינת בשלושה נרות כאשר כל

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Advance Block  comments 

Bearish Meeting Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה בינובית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר אדום שגופו נמצא מעל הנר הקודם. הסגירה בשני הימים שווה או קרובה לשווה. שני הנרות ארוכים אך יתכן שהנר ביום השני יהיה קצר יותר מהיום הראשון.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Meeting Line  comments 

Bearish Breakaway

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר ירוק שמופיע עם פער מעל הנר הראשון. ביום השלישי והרביעי ממשיכים בכיוון המגמה של הנר השני עם סגירה מדורגת גבוהה יותר. ביום החמישי והאחרון אנו רואים נר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Breakaway  comments 

Two Crows

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר אדום עם פער פתיחה גבוה. ביום השלישי מופיע נר אדום אשר נפתח בתוך גוף הנר השני ונסגר בתוך גוף הנר הראשון. תיאור התבנית במהלך מגמת עליה,

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Two Crows  comments