Home תבניות דוביות Archive for category "תבניות היפוך דוביות – אמינות גבוהה"

Upside Gap Two Crows

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק אשר מסמן את המשך מגמת העלייה. ביום השני מופיע נר אדום עם פער כלפי מעלה. ביום השלישי מופיע נר אדום נוסף שנפתח מעל הנר השני ונסגר מתחת לנר השני כך שהוא

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Upside Gap Two Crows  comments 

Three Outside Down

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. היומיים הראשונים הינם בעצם תבנית Bearish Engulfing . ביום השלישי מופיע נר אדום עם סגירה נמוכה יות מהיום השני. הסבר לתבנית התבנית הזו הינה שם אחר לאישור התבנית Bearish Engulfing , היום השלישי מאשר את מגמת

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three Outside Down  comments 

Three Inside Down

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. היומיים הראשונים הינם בעצם התבנית Bearish Harami. ביום השלישי מופיע נר אדום עם סגירה נמוכה יותר מהנר השני. הסבר לתבנית התבנית הזו הינה שם אחר לאישור התבנית Bearish Harami, היום השלישי מאשר את היפוך המגמה למגמה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three Inside Down  comments 

Three Black Crow

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. התבנית מאופיינת ב שלושה נרות אדומים ארוכים. כל יום נפתח גבוה יותר מהסגירה ביום הקודם ונסגר בשפל חדש קרוב לשפל של יום המסחר עצמו. הסבר לתבנית התבנית מראה כי השוק נמצא במגמת עלייה במשך זמן רב

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Three Black Crow  comments 

Bearish Kicking

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לתבנית מגמת השוק לא רלוונטית. ביום הראשון מופיע נר Marubozu לבן. ביום השני מופיע נר Marubozu שחור הנפתח בפער מתחת לנר הלבן. תיאור התבנית התבנית מאופיינת בנר Marubozu לבן ולאחריו מופיע בפער כלפי מטה נר Marubozu שחור ביום השני. היום השני

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Bearish Kicking  comments 

Evening Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך. ביום השני מופיע נר קטן עם פער כלפי מעלה. ביום השלישי מופיע נר אדום. תיאור התבנית התבנית מופיעה בשיא מגמת עליה ומסמלת היפוך מגמה, הנר הראשון המופיע הינו נר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Evening Star  comments 

Evening Doji Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר Doji הנפתח עם פער מעל הנר הראשון. ביום השלישי מופיע נר אדום. תיאור התבנית התבנית מאופיינת ב שלושה נרות, הנר הראשון הינו נר ירוק ארוך, הנר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Evening Doji Star  comments 

Dark Cloud Cover

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר אדום המאופיין בפתיחה מעל השיא הקודם ובסגירה בתוך טווח הנר הקודם. תיאור התבנית התבנית מורכבת משני נרות אשר מופיעים לאחר מגמת עלייה ומציינים היפוך מגמה. ביום

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Dark Cloud Cover  comments 

Abandoned Baby

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  גבוהה   קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עליה. ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך. ביום השני מופיע כוכב Doji אשר כולל הצללים שלו יוצר פער בינו לבין הנר לפניו ולאחריו. ביום השלישי מופיע נר אדום וארוך עם פער מכוכב ה Doji ביום

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Abandoned Baby  comments