Home תבניות דוביות Archive for category "תבניות היפוך / המשך דוביות – אמינות נמוכה"

Long Black Candelstick

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אדום וארוך יחסית. אורך הצל העליון והתחתון אינו חשוב. תיאור התבנית הנר האדום הארוך מסמן איתות חזק אודות לחץ המוכרים בשוק. הסבר לתבנית נר אדום ארוך מסמן כח חזק של המוכרים בשוק, נר אדום ארוך משמעותו שהסגירה

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Long Black Candelstick  comments 

Black Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הנר הינו בעל גוף אדום וארוך וללא צל תחתון או עליון. הנר מראה שהמחיר נע מטה לאורך כל היום לאחר הפתיחה וכך יוצר את גוף הנר האדום. בסוף יום המסחר נסגר הנר בנקודת השפל. תיאור התבנית התבנית מתאפיינת בנר אדום

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Marubozu  comments 

Black Closing Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית נר Marubozu אדום עם צל עליון. היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות כלפי מעלה ויוצרים את הצל העליון אך אז המחירים מתחילים לנוע כלפי מטה לאורך כל היום ויוצרים את גופו של הנר הארוך. יום המסחר נסגר בנקודת השפל במסחר, דבר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Closing Marubozu  comments 

Black Opening Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הופעת נר Marabozu אדום עם צל תחתון. יום המסחר נפתח והמחירים מתחילים לנוע כלפי מטה, המחירים ממשיכים לרדת לאורך כל היום ויוצרים את גוף הנר הארוך. בסוף יום המסחר השוק נסגר נמוך משער הפתיחה אך לא בנקודת השפל של המסחר.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Black Opening Marubozu  comments