Home Archive for category "תבניות שווריות" (Page 4)

Upside Tasuki Gap

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עליה. ביום הראשון והשני מופיעים שני נרות ירוקים עם מרווח בניהם. ביום השלישי מופיע נר אדום שנפתח בתוך טווח גוף הנר השני ונסגר בתוך הפער שנוצר בין היום הראשון והשני. תיאור התבנית התבנית מאופיינת בשני נרות ירוקים עולים

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Upside Tasuki Gap  comments 

Side By Side White Lines

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה גבוהה קריטריונים השוק נמצא במגמת עליה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר ירוק נוסף אשר נפתח עם פער למעלה. ביום השלישי מופיע נר ירוק נוסף זהה לנר ביום השני ונפתח באותו שער פתיחה. תיאור התבנית התבנית מתאפיינת בנר ירוק אשר מופיע

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Side By Side White Lines  comments 

Mat Hold

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עליה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר אדום אשר מופיע עם פער מעל הנר הראשון. ביום השלישי והרביעי מופיעים נרות קטנים אשר שער הפתיחה שלהם נמוך מהנר ביום השני אך עדין נמצאים בתוך טווח הנר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Mat Hold  comments 

Rising Three Methods

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה גבוהה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עליה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. לאחר מכן מופיעים נרות אשר נסגרים בירידה אך עדיין נמצאים בתוך הטווח של הנר הראשון. ביום החמישי מופיע נר ירוק וארוך אשר נפתח מעל הסגירה של היום הרביעי ונסגר בשיא חדש.

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Rising Three Methods  comments 

White Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך   עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית לנר אין צל עליון או תחתון היום נפתח ומתחיל לעלות מעלה כך שבסוף היום המסחר נסגר ללא צל תחתון. הנר נסגר גם בנקודת השיא שלו ולפיכך איננו מכיל צל עליון. הגדרה לתבנית התבנית מורכבת מנר בודד אשר מאופיין היותו ארוך וירוק

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על White Marubozu  comments 

White Closing Marubozu

   סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך   עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית הנר מופיע עם צל תחתון אך ללא צל עליון. היום נפתח ומתחיל לרדת מטה כך שנוצר צל תחתון אשר לאחריו השוק מתחיל לעלות עד שלבסוף הוא נסגר בנקודת השיא שלו. הגדרה לתבנית התבנית מתאפיינת בנר ירוק בודד בעל צל תחתון

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על White Closing Marubozu  comments 

Long White Candlestick

ס  סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית האמינות של הנר תלויה באורכו ביחס לנרות האחרים. אין חשיבות לצל העליון /תחתון של הנר. הגדרה לתבנית נר ארוך וירוק בודד המציין תנועה חזקה של קונים. הסבר לתבנית הנר הירוק והארוך מראה לחץ חזק של הקונים ומשמש כאינדיק טור היות

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Long White Candlestick  comments 

White opening Marubozu

   סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך   עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית לנר המופיע בתבנית יש צל עליון אך ללא צל תחתון. היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות מעלה לאורך כל היום דבר אשר יוצר גוף נר ירוק וארוך ללא צל תחתון. היום נסגר מעל לנקודת הפתיחה אך לא בשיא היומי דבר אשר

(More)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על White opening Marubozu  comments