Deliberation

BEARISH DELIBERATION

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

 

קריטריונים לתבנית

השוק מתאפיין במגמת עלייה.
ביום הראשון והשני מופיעים נרות ירוקים ארוכים.
ביום השני הסגירה גבוהה יותר מהנר הראשון.
היום השלישי נפתח קרוב לסגירה של היום הקודם.
הנר ביום השלישי הינו בדרך כלל נר ירוק קצר, White Spinning Top או נר Doji שמופיע ב Gap מעל היום הקודם (מה שיוצר את התבנית Doji_Star).
תיאור התבנית

התבנית הזו נגזרת מהתבנית Bullish Three White Soldiers, ומראה החלשות דומה להחלשות שנראת בתבנית Bearish Advance Block כיוון שהיא נחלשת בתקופה קצרה, למרות זאת ההחלשות מתרחשת כולה ביום השלישי,הגוף הקטן ביום השלישי בתבנית מראה כי מגמת העלייה נחלשת וכי ישנה אפשרות להיפוך מגמה.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה לאחר מגמת עלייה ומסמנת את העובדה שהמגמה מאבדת מכוחה וכי ישנה אפשרות להיפוך מגמה.
המבנה הינו הוכחה לכך שהשוורים נחלשים באופן זמני.
נקודות חשובות

הנר הירוק הקטן יכול להופיע עם Gap מהנר הארוך הקודם ויכול להיות נר Doji_Star או לרכב על כתף הנר הירוק הקודם.
התבנית איננה תבנית היפוך שיא מובהקת אך יש לה פוטנציאל להקדים בצורה משמעותית את ההתראה בגין ירידות מחיר אפשריות.
התבנית מקבלת משמעות רבה יותר כאשר היא מופיעה ברמות מחיר גבוהות .
מומלץ לסוחרי ה Long להתחיל ולממש את רווחיהם ולהתכונן ליציאה מהפוזיציה אך התבנית עדיין מוקדמת עבור סוחרי ה Short ולא מומלץ להם להיכנס עדיין לפוזיציה.
נקודות חשובות

מומלץ לקבל אישור להיפוך המגמה האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.