Doji

DOJI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

לא ברור

נמוכה

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו אופקי או קטן מאוד.
הצל העליון והתחתון של הנר שווים בגודלם.
הגדרה לתבנית

במידה ומופיע נר שבו הפתיחה והסגירה שווים נוצר נר מסוג Doji שבו הצל העליון והתחתון של הנר שווים.
בנוסף גוף הנר אופקי או מאוד קטן הנר אמור להראות בצורה של צלב/סימן פלוס.
הסבר לתבנית

ב Doji האידיאלי הפתיחה והסגירה צריכים להיות שווים, אך לצערנו בחיים האמיתיים הדברים לא כל כך פשוטים,Doji מכאן שחשוב יותר לזהות ולהבין את המהות של הנר החשוב הזה.עם פתיחה וסגירה שווים יכול להיחשב ליותר חסון וודאי אך די נדיר לראות את זה במציאות.

Doji הינו סימן ייחודי אשר מהווה אינדיקציה אודות הכיוון של השוק ומייצג כניסה למלחמה בין הקונים למוכרים,בפשטות ה Doji מראה שהמחירים נעו במהלך היום מעל ומתחת לנקודת פתיחת המסחר, אך לבסוף הם חזרו לנקודת הפתיחה או קרוב מאוד אליה ויום המסחר נסגר.

לבסוף הוא מציין שהשוק נעמד במקום, הוא מראה שלא הקונים ולא המוכרים הצליחו להניע את השוק במהלך היום ויתכן שנקודת ההיפוך קרובה מתמיד.

נקודות חשובות

ה Doji הינו נר חשוב אשר מספק אינפורמציה בנוגע לשוק,ה Doji מופיע בצורות שונות עם משמעויות שונות וחשובות לא פחות.
קל לזהות את הנר ה Doji, הוא בעל גוף אופקי קטן מאוד ביחס לנרות אחרים ומוגדל באפיונו,את ה Doji צריך לפרש תוך התייחסות לתבנית הקודמת ולנרות הקודמים.
הופעתו של ה Doji לאחר עלייה או נר גדול מציין כי הכוח של הקונים הולך ונחלש, הופעתו לאחר ירידה או נר שחור וארוך מציין כי הכוח של המוכרים הולך ונחלש.
בעקרון ה Doji נותן לנו אינדיקציה לגבי כך שההיצע והביקוש בשוק מגיעים לנקודת שוויון ויתכן היפוך מגמה בזמן הקרוב למרות זאת מהופעתו של ה Doji לבד לא ניתן לזהות היפוך מגמה ויש להתייחס לנרות ולתנועה שבאה אחריו.
הופעת ה Doji חשובה כאשר היא מופיעה במגמה ברורה בשוק, אם מזהים נרות Doji בתבנית אין לכך חשיבות ולא ניתן להסיק מכך משמעות כל שהיא למתרחש בשוק.