Homing Pigeo

BULLISH HOMING PIGEON

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

   קריטריונים

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר בעל גוף אדום.
  • ביום השני מופיע נר אדום נוסף אשר נבלע בשלמותו על ידי גוף הנר ביום הראשון, אין צורך שהצל העליון והתחתון יבלעו על ידי גוף הנר הקודם למרות שעדיף אם הם אכן יבלעו.

הסברלתבנית

  • נר אדום וקטן שבא לאחר נר בעל גוף אדום וארוך יחסית.
  • בשוק המאופיין במגמת ירידה אנו מבחינים תחילה בנר אדום וארוך, אך ביום השני מופיע נר אדום וקטן אשר מציין כי כוח מגמת הירידה נחלש ויתכן היפוך מגמה.

נקודות חשובות

  • החלק החשוב בתבנית הזו היא שהנר הקטן צריך להיבלע במלואו בנר הגדול, התבנית איננה מציינת בוודאות מעבר למרוץ כלפי מעלה לרוב המגמה שבאה אחרי התבנית מאופיינת בתקופה של דשדוש.
  • אנו צריכים להמתין לאישור עבור היפוך המגמה, האישור יכול להגיע בצורה של פתיחה במרווח עולה או נר ירוק או סגירה גבוהה יותר ביום הבא.