Inverted Hammer

BULLISH INVERTED HAMMER BULLISH INVERTED HAMMER אחד אדום ואחד ירוק

 

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

היפוך

כלפי מעלה

נמוכה

 

קריטריונים לתבנית

  1. השוק מתאפיין במגמת ירידה.
  2. היום הראשון בתבנית הינו נר אדום שנסגר קרוב לנקודת השפל של המסחר.
  3. היום השני בתבנית הינו נר בעל גוף קטן הנסגר בנקודת השפל שלו או קרוב מאוד לנקודת השפל שלו, צבע היום השני איננו חשוב אך חשוב שהיום הראשון יהיה נר אדום.
  4. אין חובה שיהיה מרווח בין הימים כל עוד התבנית מופיעה במגמת ירידה.
  5. הצל העליון ביום השני צריך להיות שווה לפחות פי שתיים מגוף הנר.
  6. בנר של היום השני אין צל תחתון או שיש לו צל תחתון קטן מאוד.

תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בנר בעל צל עליון ארוך וגוף קטן המופיע לאחר נר אדום וארוך,מבנה התבנית דומה לתבנית Bearish Shooting Star, התבנית מופיעה במגמת ירידה ולפיכך הופכת להיות בעלת פוטנציאל להיפוך שוורי.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר ברקע מתקיימת מגמת ירידה, ביום השני בתבנית השוק נפתח בנקודת השפל או קרוב אליה, לאחר מכן השוק משנה את כיוונו ומתחיל לעלות כלפי מעלה במהירות ויורד חזרה, כאשר בסוף המסחר הנר נסגר קרוב לנקודת הפתיחה ויוצר נר בעל גוף קטן, על מנת לוודא שאכן מדובר בהיפוך מגמה צריך להמתין ולראות מה יהיה ביום הבא.

אם יום המסחר הבא יפתח מעל גוף הנר השני המשמעות הינה שסוחרי הShort מתחילים להפסיד כסף, ככל שהשוק יתייצב זמן רב יותר מעל גוף הנר השני כך יגדל הסיכוי לכך שסוחרי הShort יסגרו את הפוזיציות שלהם ויפנו מקום לסוחרי הLong.

נקודות חשובות

  • תבנית זו הינה בעלת אמינות נמוכה ולכן על מנת לאשר את המשך המגמה נדרש לקבל אישור ביום השלישי האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר (ככל שהמרווח יהיה גדול יותר תגדל האמינות של התבנית כתבנית היפוך) או סגירה בשיא חדש.