Matching Low

BULLISH MATCHING LOW

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

 

קריטריונים

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
  • ביום השני מופיע נר אדום נוסף שנסגר בנקודת סגירה השווה ליום הקודם.

הגדרה לתבנית

התבנית מתרחשת כאשר מופיעים שני נרות אדומים עם סגירה שווה במגמת ירידה.

הסבר לתבנית

  • השוק ממשיך במגמת הירידה כפי שמשתקף מהנר ביום הראשון, ביום השני השוק נפתח במחיר גבוה יותר מהסגירה, המסחר עולה מעט ואז יורד מטה ונסגר בנקודת סגירה השווה לסגירה ביום הקודם.
  • התבנית הזו מציעה תמיכה לזמן קצר, הסוחרים בשורט צריכים להיות ערים לאפשרות להיפוך מגמה אם הם לא יהיו ערניים לאפשרות היפוך הם ישלמו כך ביוקר בזמן הקצר.
  • התבנית הזו דורשת אישור ביום השלישי, האישור יכול לבוא בצורת נר ירוק, פתיחה במרווח עולה או סגירה גבוה יותר.


 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
סגור לתגובות על Matching Low  comments