Short Black Candlestick

Short Black Candlestick

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך  

לא ברור

נמוכה

 

קריטריונים לתבנית
גוף הנר הינו אדום וקטן.
הצל העליון והתחתון הינם קטנים יותר מגוף הנר.
הגדרה לתבנית
התבנית מאופיינת בנר קטן ואדום עם צללים קטנים ומציינת לחץ חלש מצד המוכרים עם תזוזה קטנה של מסחר.

הסבר לתבנית

התבנית מציינת ביסוס.
התבנית הינה נר בודד ואינה נחשבת לאמינה כלל,כיוון שהיא משקפת מסחר ביום בודד.
התבנית יכולה להראות המשך של מגמה בדיוק כמו שהיא יכולה להראות נקודת היפוך, חייבים להתייחס לתבנית הזו כחלק ממערך הכולל של השוק ומתנועותיו הקודמות והעיקריות.