Two Crows

BEARISH TWO CROWS

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך.
ביום השני מופיע נר אדום עם פער פתיחה גבוה.
ביום השלישי מופיע נר אדום אשר נפתח בתוך גוף הנר השני ונסגר בתוך גוף הנר הראשון.
תיאור התבנית

במהלך מגמת עליה, השוק סוגר נמוך לאחר פער פתיחה גבוה. לאחר מכן אנו מבחינים בנר אדום אשר סוגר את הפער ויוצר את התבנית.התבנית הזו מתריעה בפני התדרדרות במגמת העלייה ובפני מגמת היפוך אפשרית.

הסבר לתבנית

בתבנית זו השוק נמצא במגמת עלייה, אנו רואים כי היום השני נפתח עם פער פתיחה גבוה, הפתיחה הגבוהה עם הסגירה הנמוכה ביום השני מזהירה מפני חולשה של השוק.
היום השלישי נפתח אף הוא במחיר גבוהה אך לא מעל הפתיחה של היום הקודם, אז המחירים מתחילים לנוע מטה עד שלבסוף ונסגר בתוך גוף הנר הראשון.
התנועה הזו ביום השלישי סוגרת את הפער של היום השני ומראה כי הכח השוורי נשחק במהירות.
נקודות חשובות

דרוש אישור להיפוך המגמה, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או סגירה נמוכה.