Upside Gap Two Crows

BEARISH UPSIDE GAP TWO CROW

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק אשר מסמן את המשך מגמת העלייה.
ביום השני מופיע נר אדום עם פער כלפי מעלה.
ביום השלישי מופיע נר אדום נוסף שנפתח מעל הנר השני ונסגר מתחת לנר השני כך שהוא בעצם בולע את הנר הקודם .
הסגירה של הנר האדום השני נמצא עדיין מעל הסגירה של הנר הירוק ביום הראשון.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בשלושה נרות ומסמנת היפוך מגמה בשיא, הנר הראשון שמופיע הוא ירוק וארוך אשר לאחריו מופיע נר אדום קטן עם פער כלפי מעלה.

היום השלישי בתבנית מופיע אף הוא עם גוף אדום אשר נפתח מעל הנר השני ונסגר מתחת לסגירה של הנר השני.

הסבר לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה ונראה שהוא ממשיך במגמה זו כאשר הנר השני נפתח בפער מעל הנר הראשון אך למרות זאת השיא שהושג ביום השני לא יכול להחזיק זמן רב אך עדיין ה"דובים" לא שולטים דבר אשר ניתן לראות בסגירה של המסחר אשר עדיין נסגר מעל לסגירה של הנר הקודם.
הנר השלישי נפתח מעל הסגירה של היום הקודם אך הוא לא מצליח להחזיק מעמד ולבסוף הוא נסגר מתחת לסגירה של הנר השני ומהווה סימן דובי נוסף והופך את היפוך המגמה לרלוונטי.
מהסיבה שאם השוק היה חזק דיו הוא לא היה אמור לסגור נמוך כל כך ומכאן ניתן להסיק שהשוק לא חזק כמו שהיה ושמגמת ההיפוך קרובה.
התבנית נקראת כך כיוון ששני הנרות האדומים נראים כ שני עורבים מבשרי רעות אשר נחים על ענף של עץ.
התבנית נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך מומלץ לאשר אותה, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.