BEARISH ABANDONED BABY

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

 

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך.
ביום השני מופיע כוכב Doji אשר כולל הצללים שלו יוצר פער בינו לבין הנר לפניו ולאחריו.
ביום השלישי מופיע נר אדום וארוך עם פער מכוכב ה Doji ביום הקודם ללא צללים חופפים.
תיאור התבנית

התבנית הזו הינה תבנית מאוד נדירה ומסמלת היפוך בשיא המגמה.
בעיקרון היא מורכבת מ Doji star עם פער בינו לבין הנר לפניו ואחריו.
הסבר לתבנית

במגמת עלייה נראה שהשוק עודו חזק וכהוכחה מופיע ביום הראשון נר ירוק וארוך והיום השני נפתח עם פער כלפי מעלה.
המסחר ביום השני נע בתוך טווח קצר ונסגר במחיר שווה לנקודת הפתיחה או קרוב מאוד אליה ונותן רמז לאפשרות להיפוך מגמה, המגמה מקבלת אישור לשינוי המגמה ביום השלישי על ידי נר אדום וארוך.
העובדה שהנר מופיע עם פער כלפי מטה משמשת גם היא כאישור להיפוך המגמה.
התבנית הזו הינה תבנית מאוד נדירה, האמינות של התבנית נחשבת כמאוד גבוהה עם זאת עדיין מומלץ לקבל אישור שיכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.