BEARISH BREAKAWAY

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר ירוק שמופיע עם פער מעל הנר הראשון.
ביום השלישי והרביעי ממשיכים בכיוון המגמה של הנר השני עם סגירה מדורגת גבוהה יותר.
ביום החמישי והאחרון אנו רואים נר אדום וארוך אשר הסגירה שלו נסגרת בתוך הפער שנפתח בין היום הראשון לשני.
תיאור התבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת עלייה אשר נחלשת, ההיחלשות מאופיינת על ידי נר אדום ארוך אשר לא מצליח לסגור את הפער שנפתח בין הנר הראשון לשני.הארוע הזה מרמז על תנאים אידאליים להיפוך מגמה בטווח הקצר.
הסבר לתבנית

התבנית מאופיינת ב Gap בכיוון מגמת העלייה שלאחריו מופיעים שלושה נרות המופיעים בצורה מדורגתכך ושהסגירה בכל יום גבוהה מהיום הקודם.
הדבר מראה כי התבנית שהתחילה ב Gap כלפי מעלה ממשיכה באותו כיוון אך מתחיל לדעוך לאיטה.
בהחלט ניתן לומר שהתבנית נחלשת למרות שהיא ממשיכה בכיוון מעלה, לבסוף מופיע נר אדום בכיוון הנגדי אשר מבטל את כל העלייה בשלושת הימים האחרונים.
מגמת ההיפוך אפשרית גם בגלל הסיבה שהנר לא סוגר את הפער שנוצר ולכן יתכן היפוך מגמה בטווח הקצר.
נקודות חשובות

דרוש אישור להיפוך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.