BEARISH DRAGONFLY DOJI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
מופיע נר Doji במהלך מגמת עלייה או בשיא שלה.
הצל התחתון של הנר הינו ארוך מאוד.
אין לנר צל עליון.
תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר מופיע כאשר השוק נמצא במגמת עליה או בשיא שלה.התבנית הזו דומה מאוד לתבנית Bearish Hanging Man במקרה שלנו הפתיחה והסגירה שווים, בעוד שהתבנית Bearish Hanging Man מאופיינת בנר קטן שמופיע בשיא המגמה.

הסבר לתבנית

השוק הינו שוורי ומאופיין במגמת עליה, אז מופיעה תנועה של מחיר אשר מאופיינת על ידי תנועה מהירה כלפי מטה לאחר הפתיחה ולאחר מכן אנו מבחינים בכך שהמחיר מתחיל לעלות שוב עד שלבסוף הוא נסגר בנקודת הפתיחה או מאוד קרוב אליה, למרות זאת סיום המסחר הזה מראה כי יתכן והשוק מתחיל במגמת היפוך כפי שניתן להבחין מהצל הארוך.

אם המסחר נפתח נמוך יותר ביום הבא יתכן ונראה הרבה מאוד סוחרי Long אשר יצאו מהפוזיציות שלהם.

נקודות חשובות

התבנית הזו אמינה יותר מהתבנית Bearish Hanging Man.
מומלץ לקבל אישור למגמה, האישור יכול להופיע בצורת נר שחור, פתיחה בנקודה נמוכה יותר או סגירה בשפל חדש.