BEARISH BELT HOLT

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
היום נפתח בפער כלפי מעלה והיום נפתח בנקודת השיא אך אז המחירים מתחילים לנוע מטה עד שלבסוף נסגר קרוב לנקודת השפל.
הנר האדום מופיע ללא צל עליון מה שנקרא Black Openung Marubozu.
הגדרה לתבנית

התבנית מורכבת מנר בודד, בעקרון מדובר בBlack Opening Marubozu אשר מופיע במהלך עלית השוק.

התבנית מראה שהיום נפתח גבוה בנקודת השיא והתחיל במסע ירידות כלפי מטה ולבסוף נסגר סמוך לנקודת השפל שלו, במידה והגוף האדום הינו ארוך הוא מציין שישנה התנגדות נוספת למגמה שנוצרה.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נמצא במגמת עלייה ובהמשך לה נפתח יום המחסר בפער כלפי מעלה, למרות זאת המחיר מתחיל לנוע בכיוון המנוגד למגמת העליה.
אישור להיפוך המגמה יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או בסגירה בשפל חדש ביום המסחר הבא.