3 נרות אדומים ו2 ירוקים BULLISH BREAKAWAY 4 נרות אדומים ואחד ירוק BULLISH BREAKAWAY

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מעלה

בינונית

 

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
  3. ביום השני מופיע נר אדום עם פער מתחת לנר הקודם.
  4. מגמת הירידה נמשכת ביום השלישי והרביעי ומתאפיינת בסגירה נמוכה יותר בכל יום.
  5. ביום האחרון בתבנית מופיע נר ירוק המתאפיין בסגירה אשר הינה בתוך הפער שנוצר בין היום הראשון לשני.

תיאור התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה אך ניתן להבחין שהמגמה נחלשת וששלב הירידות נגמר, התוצאה היא נר ירוק וארוך אשר מופיע ביום האחרון בתבנית אך נר זה לא סוגר את הפער שנוצר בין הנר הראשון לנר השני, תבנית זו מרמזת לסוחרי השורט על אפשרות להיפוך מגמה.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת הירידה ומראה כי כוח המוכרים נחלש.

התבנית מתחילה בנר אדום וארוך ולאחריו נר אדום נוסף אשר נפתח בפער מתחת לנר הראשון. ביום השלישי והרביעי בתבנית מופיעים נרות אדומים נוספים אשר כל אחד מהם נסגר בשער נמוך יותר. עד עתה כל ימי המסחר הינם אדומים (ישנה אפשרות לכך שהנר ביום השלישי יהיה נר ירוק).

שלושת הנרות המופיעים לאחר הפער שנוצר מהנר הראשון דומים לתבנית  Bearish Three Black Crow, מכיוון שהשיא והשפל של כל אחד מהנרות הינו עוקב.

כעת ברור שמגמת הירידה אשר התחילה במהירות עם מרווח גדול כלפי מטה הולכת ונחלשת ועתידה להסתיים בקול ענות חלושה, התבנית שנוצרה על ידי שלושת הנרות מסמנת הוכחה להאטת מגמת הירידה.

לבסוף אנו רואים פריצה בכיוון החיובי אשר מכסה את תנועת המחיר של שלושת הימים האחרונים במלואם, אך הפער שנוצר בין היום הראשון לשני איננו נסגר דבר אשר מצביע על חולשתו של ההיפוך.

נקודות חשובות

  • הנר השלישי בתבנית יכול להופיע בצבע ירוק או אדום מבלי לפגוע באמינות ובמשמעות התבנית.
  • מומלץ לקבל אישור ביום השישי להיפוך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.