BULLISH DRAGONFLY DOJI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מעלה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. מופיע נר Doji במהלך מגמת ירידה או בסיומה.
  3. לנר ישנו צל תחתון ארוך מאוד.
  4. אין לנר צל עליון.

תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר מופיע כאשר השוק נמצא במגמת ירידה או בסיומה.

התבנית הזו דומה מאוד לתבנית Bullish Hammer Pattern ההבדל הוא בגוף הנר, בתבנית הנוכחית הפתיחה הסגירה שווים כך שאין לנר גוף, בעוד שהתבנית Bullish Hammer Pattern מאופיינת בנר עם גוף קטן שמופיע בסיום מגמת הירידה.

הסבר לתבנית

השוק הינו דובי ומאופיין במגמת ירידה, המסחר נפתח ומתחיל לנוע כלפי מטה בצורה חדה. במהלך היום המגמה מתהפכת והמחיר מתחיל לשנות כיוון ומתחיל לעלות עד שלבסוף הוא נסגר בשער הפתיחה או קרוב מאוד אליו דבר אשר יוצר את הצל התחתון הארוך.

הופעת התבנית מציינת כי השוק מתקשה להמשיך במגמת הירידה דבר אשר מצמצם את התחושה הדובית השוררת בשוק.

במידה והשוק יפתח את יום המסחר הבא עם פער מחירים גבוה, סוחרי שורט רבים יקבלו איתות חזק לצאת מהפוזיציה שלהם.

נקודות חשובות

  • התבנית הזו יותר אמינה מהתבנית Bullish Hammer Pattern.
  • מומלץ לקבל אישור למגמה, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.