BULLISH ENGULFING

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מעלה

בינונית

 

קריטריונים לזיהוי

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר אדום קטן.
  • ביום הבא מופיע נר ארוך שבולע בתוכו את גוף הנר האדום מהיום הקודם.

הגדרה לתבנית

התבנית מתאפיינת בנר ירוק ארוך אשר בולע את הנר האדום אשר מופיע ביום הקודם, בהמשך למגמת הירידה.

הנר הירוק לא חייב לבלוע גם את הצל של הנר האדום אך הוא חייב לבלוע את הגוף במלואו, תבנית זו נחשבת לתבנית היפוך חשובה.

הסבר לתבנית

בזמן שהשוק נמצא בתחושה של ירידות אנו רואים נר אדום קטן ביום הראשון אך היום השני מראה לנו שכח הקניה של הסוחרים גובר והיום אשר נפתח מתחת לנר האדום ונסגר בנקודת הפתיחה של היום הקודם או גבוה יותר מעליו ובתנאי שהוא בולע את כל הגוף של הנר האדום.

המשמעות היא שמגמת הירידה איבדה את המומנטום כרגע ומגמת העליה מתחילה לקחת את ההובלה.

נקודות חשובות  

  • היחס בין גוף הנרות ביום הראשון והשני חשוב, אם ביום הראשון גוף הנר האדום קטן מאוד או קרוב ל Doji אבל ביום השני מופיע נר ירוק ארוך מאוד זהו אינדיקאטור חזק לכך שכח המוכרים יורד וכוחם של הקונים הולך וגדל.
  • חוזק התבנית תלוי בגודלו של הנר הירוק ביום השני, לעיתים הנר הירוק יכול לבלוע בתוכו יותר מנר שלם אחד.