BULLISH GRAVESTONE DOJI

 

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר אדום.
  • ביום השני מופיע נר Doji ללא צל תחתון.
  • אין חובה להופעת מרווח בין הנרות

הגדרה לתבנית

תבנית זו מתאפיינת בנר Doji אשר נפתח ונסגר בנקודת השפל של היום.

בדומה לתבנית Bullish Inverted Hammer הוא מופיע במגמת ירידה ומציין אפשרות להיפוך מגמה.

הסבר לתבנית

השוק פותח מתחת לסגירת היום הקודם ומתחיל מרוץ מעלה אך אין בכוחו לעבור את שער הפתיחה של היום הקודם ואז המגמה מתחילה לרדת שוב ולבסוף המסחר נסגר בנקודת הפתיחה שהינה השער הנמוך היומי.

בנקודה זו סוחרי השורט צריכים לפקוח עיניים מכיוון שלא ברור מה תהיה המגמה והתשובה לכך תהיה רק ביום הבא אם היום הבא יפתח מרווח מעלה השורטים יתחילו להפסיד כסף וככל שהשוק יתייצב מעל נקודת הסגירה של היום הקודם כך הסיכוי שסוחרי השורטים יצאו מהפוזיציה שלהם.

נקודות חשובות

  • התבנית הזו דורשת אישור ביום הבא, האישור יכול לבוא על ידי פתיחה גבוה יותר.
  • ככה שהפתיחה תהיה גבוהה יותר כך המשמעות של התבנית תהיה חזקה יותר, בנוסף האישור יכול לבוא בצורת נר ירוק.