BULLISH KICKING PATTERN

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

אין חשיבות לכיוון השוק לפני הופעת התבנית.
ביום הראשון מופיע נר אדום ללא צל.
ביום השני מופיע נר ירוק ללא צל אשר נפתח עם פער מעל הנר האדום.
תאור התבנית

התבנית מורכבת משני נרות ללא צל, בתחילה מופיע בתבנית נר אדום ללא צל ולאחריו מופיע נר ירוק אף הוא ללא צל אשר נפתח עם פער מעל הנר האדום ונסגר בנקודת המסחר הגבוהה שלו.

הסבר לתבנית

תבנית זו הינה תבנית אשר מסמנת בצורה ברורה וחזקה שפניו של השוק הינם כלפי מעלה. הכיוון הנוכחי של השוק בניגוד לתבניות רבות אחרות איננו רלוונטי.

השוק נפתח ונסגר ביום השני עם פער כלפי מעלה אשר איננו נסגר במהלך כל יום המחסר.

נקודות חשובות

יש לשים לב כי שני הנרות צריכים להיות ללא צללים כלל (או עם צל ממש קטן).
תבנית זו דומה לתבנית Bullish Separating Lines ההבדל בין התבניות הוא שבתבנית הנוכחית ישנו פער בין שני הנרות ואילו בתבנית Bullish Separating Lines נקודת הפתיחה של הנרות זהה (או קרובה מאוד).
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום השלישי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.