BULLISH MEETING LINES

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום הראשון מופיע נר אדום.
  3. ביום השני מופיע נר ירוק כאשר הגוף שלו נמצא מתחת לגוף של הנר האדום.
  4. שער הסגירה ביום השני שווה או ממש קרוב לשער הסגירה של היום הראשון.
  5. שני הנרות הינם ארוכים אך יתכן והנר השני יהיה מעט קצר מהנר הראשון.

תיאור התבנית

ביום הראשון בתבנית מופיע נר אדום אשר לאחריו נפתח יום המסחר בפער כלפי מטה לבסוף השוק נסגר בשער הסגירה של היום הקודם (או קרוב מאוד אליו). התבנית מציגה שיווין בין הקונים למוכרים.

הסבר לתבנית

  • התבנית מופיעה במגמת ירידה, ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך, היום השני נפתח עם פער גדול כלפי מטה ומחזק את תחושת הירידה, אך אז מגיעים קונים אשר מעלים את המחיר מעלה עד שלבסוף המסחר נסגר בשער השווה לשער הסגירה של היום הקודם או ממש קרוב אליו.
  • התבנית דורשת אישור להיפוך המגמה ביום השלישי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש