BULLISH SEPERATING LINES

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

נמוכה

 

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר אדום.
היום השני נפתח בשער השווה לשער הפתיחה ביום הראשון או קרוב מאוד אליו.
הנר ביום השני הינו נר מסוג White Opening Marubozu.
הגדרה לתבנית

התבנית מתאפיינת בנר Marubozu ירוק אשר מופיע לאחר נר אדום במהלך מגמת העלייה.

השוק נפתח עם מרווח גדול כלפי מעלה בשער השווה לשער הפתיחה ביום הראשון ובסוף היום נסגר בנקודה גבוהה יותר.

הסבר לתבנית

במהלך מגמת עלייה מופיע נר אדום אשר גורם לחשש בנוגע להמשך מגמת העלייה (בעיקר אם הנר הוא אדום וארוך), יתכן שהוא אף מציין כי מתחיל לחץ מצד המוכרים, למרות זאת היום השני נפתח עם פער גדול כלפי מעלה בשער השווה לשער הפתיחה של היום הראשון ואף נסגר בשער גבוה יותר, דבר המראה על כך שהקונים החזירו לעצמם את המושכות וכי מגמת העלייה אמורה להמשיך.

נקודות חשובות

הנר ביום השני חייב להיות מסוג White Opening Marubozu.
תבנית זו הינה בעלת אמינות נמוכה ולכן על מנת לאשר את המשך המגמה נדרש לקבל אישור ביום השלישי האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.