Bearish Dragonfly Doji

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לזיהוי התבנית השוק נמצא במגמת עליה. מופיע נר Doji במהלך מגמת עלייה או בשיא שלה. הצל…

להמשך קריאהBearish Dragonfly Doji

Bearish Engulfing

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק קטן. ביום השני מופיע נר אדום…

להמשך קריאהBearish Engulfing

Bearish Gravestone Doji

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. במהלך מגמת העלייה או בשיאה מופיע נר Doji. בדרך כלל הצל…

להמשך קריאהBearish Gravestone Doji

Bearish Doji Star

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר קטן, White…

להמשך קריאהBearish Doji Star

Bearish Harami Cross

סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר…

להמשך קריאהBearish Harami Cross

Deliberation

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית   קריטריונים לתבנית השוק מתאפיין במגמת עלייה. ביום הראשון והשני מופיעים נרות ירוקים ארוכים. ביום השני הסגירה…

להמשך קריאהDeliberation

Advance Block

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. מופיעים שלושה נרות ירוקים סמוכים ורצופים שכל אחד מהם נסגר גבוהה…

להמשך קריאהAdvance Block

Bearish Meeting Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה בינובית   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר אדום…

להמשך קריאהBearish Meeting Line

Bearish Breakaway

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק. ביום השני מופיע נר ירוק שמופיע…

להמשך קריאהBearish Breakaway

Two Crows

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך. ביום השני מופיע נר אדום…

להמשך קריאהTwo Crows