Long Black Candelstick

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  בינונית קריטריונים לתבנית גוף הנר הינו אדום וארוך יחסית. אורך הצל העליון והתחתון אינו חשוב. תיאור התבנית הנר…

להמשך קריאהLong Black Candelstick

Black Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הנר הינו בעל גוף אדום וארוך וללא צל תחתון או עליון. הנר מראה שהמחיר נע…

להמשך קריאהBlack Marubozu

Black Closing Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית נר Marubozu אדום עם צל עליון. היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות כלפי מעלה ויוצרים את…

להמשך קריאהBlack Closing Marubozu

Black Opening Marubozu

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   היפוך/המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית הופעת נר Marabozu אדום עם צל תחתון. יום המסחר נפתח והמחירים מתחילים לנוע כלפי מטה,…

להמשך קריאהBlack Opening Marubozu