Bearish Seperating Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך. ביום השני מופיע נר אדום…

להמשך קריאהBearish Seperating Line

Thrusting

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית   המשך  כלפי מטה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. ביום הראשון מופיע נר אדום. ביום השני מופיע נר ירוק אשר…

להמשך קריאהThrusting

Bearish Three Line Strike

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך  כלפי מטה  נמוכה קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת ירידה. מופיעים שלושה נרות אדומים שכל שפל שלהם נמוך מהשפל של הנר…

להמשך קריאהBearish Three Line Strike