Bullish Three Line Strike

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית    המשך עלייה נמוכה קריטריונים לתבנית השוק מאופיין במגמת עליה. מופיעים שלושה נרות ירוקים וארוכים אשר נסגרים בכל יום בשיא גובה יותר…

להמשך קריאהBullish Three Line Strike

Bullish Seperating Line

 סוג התבנית  כיוון השוק לאחר הופעת התבנית אמינות התבנית  המשך עלייה נמוכה   קריטריונים לתבנית השוק נמצא במגמת עלייה. ביום הראשון מופיע נר אדום. היום השני נפתח בשער השווה לשער…

להמשך קריאהBullish Seperating Line