Concealing Babyswallow

BULLISH CONCEALING BABY SWALLOW

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון והשני מופיעים שני נרות אדומים ללא צל.
הנר ביום השלישי נפתח עם פער כלפי מטה אשר לאחריו מתחיל המסחר לנוע כלפי מעלה, כך שמתקיים מסחר בתוך טווח הנר הקודם ויוצר צל עליון ארוך יחסית. לבסוף נסגר יום המסחר בשער נמוך יותר מהנר הקודם.
ביום הרביעי מופיע נר אדום ללא צל אשר בולע בתוכו את הנר של היום השלישי כולל הצל שלו.

תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בשני נרות אדומים ללא צל שלאחריהם מופיע נר אדום נוסף אשר נפתח עם פער כלפי מטה ונסגר בירידה, כאשר מתנהל מסחר בתוך טווח הנר הקודם.

בסוף התבנית מופיע נר אדום נוסף ללא צל אשר נפתח בשער גבוה ומסיים בשפל חדש. למרות זאת זהו סימן עבור סוחרי השורט להתכונן לצאת מהפוזיציות שלהם כיוון שיתכן והשוק ישנה את כיוונו כלפי מעלה.

הסבר לתבנית

שני הנרות בימים הראשונים נותנים תחושה להמשך מגמת הירידה, היום השלישי בתבנית נפתח פער כלפי מטה אשר מחזק אף יותר את תחושת המגמה הדובית, המחירים ביום השלישי מתחילים לנוע כלפי מעלה מעל הסגירה של היום הקודם דבר אשר גורם לסוחרים להטיל ספק בהמשך מגמת הירידה אך לבסוף נסגר המסחר בשפל או קרוב אליו.

היום הבא והאחרון בתבנית נפתח בפער גדול כלפי מעלה, אך לאחר הפתיחה המחירים מתחילים לרדת שוב עד שלבסוף היום נסגר בשפל חדש. היום האחרון יכול להיחשב כסיכוי טוב לסוחרי השורט לצאת מהפוזיציות שלהם.

נקודות חשובות

תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום החמישי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.