Bearish Downside Gap Three

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

 כלפי מטה

בינונית

 

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
מופיעים שני נרות אדומים עם פער בין הנר הראשון לשני.
ביום השלישי מופיע נר ירוק שנפתח בתוך טווח גוף הנר השני.
הגוף של הנר הירוק סוגר את הפער שנוצר בין שני הנרות בימים הראשונים.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בשני נרות אדומים עם פער בניהם אשר לאחריהם מופיע נר ירוק אשר סוגר את הפער בניהם דבר אשר יכול להיחשב כנקודת תמיכה למגמת הירידה.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נע במגמת ירידה חזקה, היום השני נפתח בהתאם למגמה עם פער כלפי מטה, היום השלישי נפתח בתוך גוף הנר השני וסוגר את הפער שנוצר בין הנרות, סגירת הפער יכולה להוות נקודת תמיכה למגמת הירידה.

נקודות חשובות

התבנית הזו דומה לתבנית Bearish Downside Tasuki Gap ההבדל בין התבניות הוא בכך שבתבנית Bearish Downside Tasuki Gap הפער בין הנרות הראשונים לא נסגר ע"י הנר השלישי ואילו בתבנית הנוכחית הפער נסגר.
נדרש לקבל אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום, פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.