BEARISH EVENING STAR BEARISH EVENING STAR

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך.
ביום השני מופיע נר קטן עם פער כלפי מעלה.
ביום השלישי מופיע נר אדום.
תיאור התבנית

התבנית מופיעה בשיא מגמת עליה ומסמלת היפוך מגמה, הנר הראשון המופיע הינו נר ירוק ארוך.
ביום השני מופיע נר קטן שיכול להיות ירוק או אדום, אשר מופיע עם פער כלפי מעלה ולכן נקרא כוכב.
ביום השלישי מופיע נר אדום אשר נסגר בתוך טווח הגוף של הנר הלבן, התבנית מראה כי השוק עומד בפני היפוך מגמה כלפי מטה.
הסבר לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה כאשר מופיע נר ירוק ארוך בהמשך למגמה זו, ביום השני מופיע נר קטן אשר מראה כי היכולת של סוחרי ה Long פוחתת, הנר האדום אשר מופיע ביום השלישי הינו הוכחה לכך שה"דובית" מתחילים לקחת את השליטה אליהם.

בתבנית אידיאלית ישנו פער בין הנר האמצעי לנר הראשון והשלישי, אך למרות זאת במציאות פער בין הנר האמצעי לשלישי הינו נדיר יחסית ואי הופעתו איננה גורעת מאמינות התבנית.

נקודות חשובות

יתכן ובתבנית יופיע יותר מכוכב אחד, אין חשיבות לצבע הנר האמצעי או להופעת הפער בינו לבין הנרות האחרים.
התבנית נחשבת לאמינה מאוד אך עדיין מומלץ לקבל אישור לתבנית אשר יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.