BEARISH FALLING THREE METHOD BEARISH FALLING THREE METHOD

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 המשך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
לאחר מכן מופיעים נרות אשר נסגרים בעלייה אך עדיין נמצאים בתוך הטווח של הנר הראשון.
ביום החמישי מופיע נר אדום וארוך אשר נפתח סמוך לסגירה ביום הרביעי ונסגר בשפל חדש.
תיאור התבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת ירידה ומציינת הפסקה במגמת הירידה אך מבלי לגרום להיפוך מגמה, התבנית מאופיינת בנר אדום ארוך אשר מופיע במהלך מגמת ירידה ולאחריו מופיעים נרות קטנים אשר נראים כמגמת עלייה קטנה. בתבנית אידיאלית הנרות הקטנים הינם בצבע ירוק אך אין לכך חשיבות והם יכולים להיות מעורבים.כל שלושת הנרות צריכים להישאר בטווח של הנר הראשון. התבנית מסתיימת בנר אדום וארוך אשר נסגר בשפל חדש ומציין כי ה"דובים" חזרו להשתלט על השוק, העלייה הקצרה בין הנרות מראה כי השוק יצא להפסקה קצרה ושלאחריה מגמת הירידה אמורה להמשיך.

הסבר לתבנית

התבנית הינה תבנית המשך אשר מציינת כי השוק יצא להפסקה קצרה מבלי לשנות את המגמה.
ההפסקה מציינת כי ישנה אי ודאות לגבי היכולת של המגמה להמשיך כלפי מטה.
אי ודאות זו מתגברת כאשר מופיעים הנרות הקצרים העולים המציינים כי המסחר מתנהל כלפי מעלה בטווח הקצר. למרות זאת העובדה ששלושת הנרות העולים לא מצליחים לפרוץ את טווח הנר הראשון מראה כי ה"דובים" עדיין שולטים בשוק ולראיה מופיע ביום החמישי נר אדום ארוך הקובע שפל חדש.
נקודות חשובות

הנרות הקטנים נמצאים בתוך טווח הנר האדום הראשון ולא עוברים אותו.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי,האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.